Wywóz psów i kotów na Ukrainę – zmiany w prawie.

Wywóz psów i kotów na Ukrainę – zmiany w prawie zostały wprowadzone 4 maja 2017. Brzmią one następująco: 1. Psy i koty muszą zostać poddane indywidualnemu badaniu klinicznemu, na podstawie którego uzyskają orzeczenie lekarsko – weterynaryjne, które jest ważne 48 godzin. Czyli należy się zgłosić ze zwierzętami na badanie do lekarza weterynarii w ciągu 48 godzin…